konik morski
Pracownia Psychologiczna
SENSORIA
Joanna Klimaszewska
Gdańsk ul. Arkońska 29   666 344 112
Gdynia, ul. 3 Maja 36 lok. 4   666 344 116
Miastko, ul. Wielkopolska 6 lok. 1   660 566 212

Od kilkunastu lat wykonujemy dla Państwa takie usługi jak: psychotesty dla kierowców, inne psychotesty (broń, ochrona, wysokość, operatorzy itd.), psychoterapia, badania psychologiczne.

Z naszych usług skorzystało już kilka tysięcy osób. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do odwiedzenia naszej Pracowni Psychologicznej w wybranym mieście.

Psychotesty i badania psychologiczne

Wykonujemy badania dla kierowców wszystkich kategorii, w tym również za punkty oraz po alkoholu. Zapraszamy na psychotesty dla kierowców taxi. W ramach medycyny pracy lub indywidualnego skierowania wykonujemy psychotesty na broń, dla sądu, dla osób pracujących na wysokości i operatorów. Dla Państwa wygody badania psychologiczne wykonujemy w kilku pracowniach:

psychotesty Gdańsk    666 344 112
psychotesty Gdynia    666 344 116
psychotesty Miastko    660 566 212
kierowcy
 • kierowców i kandydatów na kierowców
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • kierowców skierowanych za punkty karne lub po wypadku
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych
ochroniarze
 • kandydatów oraz pracowników ochrony
wózki widłowe
 • operatorów wózków jezdniowych i maszyn
prace na wysokości
 • osób wykonujących pracę na wysokości
samolot
 • osób wykonujących pracę wymagającą szczególnej sprawności psychofizycznej
straż pożarna
 • ochotnicza straż pożarna
pistolet
osób ubiegających się o pozwolenie na broń, np.:
 • pracownicy ochrony
 • myśliwi
 • detektywi
 • inspektorzy
 • strażnicy
 • do celów sportowych
 • osoby zajmujące się materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją
sędzia
 • kandydatów na: sędziów, prokuratorów, kuratorów zawodowych, kuratorów społecznych

Psychoterapia

To już jest może właśnie ten moment, by pozwolić sobie pomóc...

Terapia psychologiczna to Twój czas, w którym możesz dokonać zmiany tego, co Cię męczy, co jest problemem a jednocześnie możesz wzmocnić w sobie to, z czego chcesz czerpać siłę.

„Myśli—emocje—zachowanie” to połączony krąg, którym zajmuje się terapia psychologiczna w nurcie poznawczo-behawioralnym. Nasza wspólna praca skupi się na analizie myśli i przekonań, które z kolei wpływają na Twoje emocje i zachowanie. Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest terapią krótkoterminową, liczba spotkań uzależniona jest od oczekiwań i potrzeb.

W naszych gabinetach psychoterapia prowadzona jest wyłącznie przez certyfikowanych psychoterapeutów.

Proponujemy:

 • terapię indywidualną, dostosowaną do potrzeb klienta
 • konsultacje psychologiczne dla par (małżeństw)
 • konsultacje psychologiczne dla rodziców
 • konsultacje dla osób, które chcą pomóc osobie uzależnionej / będących w związku z uzależnionym partnerem

Umów się na spotkanie:

dr Joanna Klimaszewska — specjalizuje się w pomocy psychologicznej w następujących obszarach: relacje z bliskimi, depresja, lęk, nerwica, stres, zaburzenia nastroju, zaburzenia uwagi i pamięci.
660 566 212

dr hab. Justyna Siemionow, prof. UG — specjalizuje się w pomocy psychologicznej w następujących obszarach: zaburzenia zachowania oraz trudności szkolne dzieci i młodzieży, zaburzenia adaptacyjne po wydarzeniu stresogennym, kryzys adolescencji (problemy dorastającej młodzieży).
603 691 265

dr Ewa Szcześniak — specjalizuje się w pomocy psychologicznej w następujących obszarach: uzależnienia, współuzależnienie, syndrom DDA, podwójna diagnoza.
668 703 591

Diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna

Kiedy lekarz neurolog, psychiatra lub inny specjalista podczas badania stwierdzi u Ciebie np. pogorszenie funkcji poznawczych, zaburzenia lękowo-depresyjne, zaburzenia afektywne czy zaburzenia osobowości, może skierować Cię do naszej pracowni na dalszą diagnostykę lub rehabilitację neuropsychologiczną. Psycholog, z którym spotkasz się w gabinecie przeprowadzi z Tobą wywiad, w razie potrzeby wykona test psychologiczny np. MMPI. Po dokładnej diagnozie otrzymasz informację dotyczącą dalszych etapów leczenia.

Dla kogo?

 • pacjentów po nabytym uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego (np. w wyniku udaru mózgu, urazu czaszkowo-mózgowego, operacji neurochirurgicznej, nagłego zatrzymania krążenia, porażenia prądem, etc.)
 • osób, u których nastąpiło pogorszenie funkcjonowania poznawczego (szczególnie w wieku podeszłym)
 • pacjentów z diagnozą choroby otępiennej (choroba Alzheimera, otępienie czołowo-skroniowe, otępienie naczyniopochodne, etc.)
 • pacjentów z diagnozą stwardnienia rozsianego (SM)
 • osób leczących się z powodu zaburzeń psychiatrycznych (zaburzenia lękowo-depresyjne, zaburzenia afektywne, zaburzenia osobowości)

Cele diagnozy neuropsychologicznej

 • pozwala na różnicowanie procesu otępiennego i skojarzonego z wiekiem (naturalnego) osłabienia funkcjonowania poznawczego;
 • pozwala na wykrycie objawów prodromalnych (wczesnych) otępienia;
 • pozwala na różnicowanie objawów otępiennych;

Diagnoza neuropsychologiczna:

 • obejmuje wywiad kliniczny z pacjentem (opcjonalnie z rodziną) oraz badanie funkcji poznawczych z wykorzystaniem standaryzowanych testów (rekomendowanych przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP) oraz prób kliniczno-eksperymentalnych
 • ocenia w sposób obiektywny następujące funkcje: uwagę, pamięć i uczenie się, funkcje językowe, funkcje wzrokowo-przestrzenne, myślenie, rozwiązywanie problemów, planowanie
 • pozwala na określenie: mocnych i słabych stron funkcjonowania poznawczego danej osoby, postępu choroby czy skuteczności leczenia
 • jest kluczowa przy konstruowaniu indywidualnego planu terapii

Na badanie należy zabrać ze sobą:

 • kartę informacyjną ze szpitala (w przypadku hospitalizacji),
 • opis wyników badań takich, jak TK, MRI czy EEG (w przypadku posiadania),
 • okulary korekcyjne (jeśli wymagane).

Cele rehabilitacji:

 • przywrócenie bądź usprawnienie zaburzonych funkcji
 • wspieranie samodzielności pacjenta dzięki zastosowaniu metod kompensacyjnych
 • przedłużenie okresu aktywności zawodowej oraz edukacyjnej
 • podtrzymywanie sprawności umysłowej

Badanie diagnostyczne trwa najczęściej ok. 2-3 h (bywa rozłożone na dwa spotkania).

Rehabilitacja neuropsychologiczna = terapia zaburzonych bądź osłabionych procesów poznawczych

 • Punktem wyjścia do rozpoczęcia terapii są wyniki diagnozy neuropsychologicznej.
 • Czas trwania, ilość spotkań, zastosowane metody – zostają ustalone indywidualnie.
 • Przeprowadzana z wykorzystaniem metod tradycyjnych (typu papier-ołówek) oraz programów komputerowych.

Strefa rozwoju

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów proponujemy Państwu szkolenia i warsztaty, które przyczyniają się zarówno do rozwoju osobistego, jak i zawodowego. Osoby zainteresowane wybranym tematem prosimy o kontakt mailowy sensoria@sensoria.pl, byśmy mogli Państwu przesłać szczegółowy program szkolenia.

BLOK 1 — TRENING MENTALNY

TEMATY:

 1. Stres i praktyczne techniki radzenia sobie ze stresem
 2. Trening relaksacji
  1. Trening autogenny Schulza,
  2. Technika relaksacji wg Jacobsona,
  3. Ćwiczenia oddechowe
 3. Zapoznanie z treningiem wyobrażeniowym
 4. Ćwiczenia koncentracji
 5. Praca z dialogiem wewnętrznym
 6. Pewność siebie
 7. Rozwiązywanie konfliktów
 8. Ustalanie celów

BLOK 2 — PSYCHOLOGIA W ORGANIZACJI

TEMATY:

 1. Zarządzanie czasem
 2. Motywacja i satysfakcja pracowników
 3. By skutecznie komunikować się i rozwiązywać konflikty

BLOK 3 — PRAWO PRACY

TEMATY:

 1. Rozliczanie czasu pracy
 2. Czas pracy kierowców
 3. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
 4. Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenie ze stosunku pracy
 5. Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności w pracy
 6. Rozliczanie podróży służbowych na obszarze kraju i poza jego granicami
 7. Kadrowe ABC

BLOK 4 — BHP

TEMATY:

 1. Szkolenie wstępne dla pracowników
 2. Szkolenie okresowe dla pracowników
 3. Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 4. Szkolenie okresowe dla służby bhp

Nasz zespół

Joanna Klimaszewska
dr Joanna Klimaszewska
założycielka i dyrektor pracowni, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta (certyfikat European Association for Behavioural and Cognitive Therapies oraz certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej). Zajmuje się terapią psychologiczną oraz prowadzeniem warsztatów psychologicznych, których celem jest poprawa jakości życia. Specjalizuje się w pomocy psychologicznej w następujących obszarach: relacje z bliskimi, depresja, zaburzenia lękowe, zespół stresu pourazowego, zaburzenia nastroju, zaburzenia uwagi i pamięci. Posiada uprawnienia do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu oraz osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. Od kilkunastu lat wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim oraz w Wyższej Szkole Zdrowia.
Justyna Siemionow
dr hab. Justyna Siemionow, prof. UG
psycholog, wieloletni praktyk w pracy i terapii z młodzieżą, także z grup ryzyka niedostosowania społecznego i szeroko rozumianej demoralizacji. Specjalizuje się w pomocy psychologicznej w następujących obszarach: zaburzenia zachowania oraz trudności szkolne dzieci i młodzieży, zaburzenia adaptacyjne po wydarzeniu stresogennym, kryzys adolescencji (problemy dorastającej młodzieży). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej oraz diagnostycznej z młodzieżą. Pracuje w oparciu o założenia terapii poznawczo - behawioralnej.
Ewa Szcześniak
dr Ewa Szcześniak
psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne na oddziale szpitalnym . Zajmuje się pomocą osobom uzależnionym oraz ich rodzinom. Specjalizuje się w pomocy psychologicznej w następujących obszarach: uzależnienia, współuzależnienie, syndrom DDA, podwójna diagnoza. Od 2004 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu psychologii sądowej oraz psychoterapii osób uzależnionych w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Ewelina Domżalska
mgr Ewelina Domżalska
psycholog, absolwentka psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Ukończyła psychologię kliniczną oraz diagnozę potencjału rozwojowego dzieci i młodzieży. Specjalizuje się w prowadzeniu badań psychotechnicznych z zakresu medycyny pracy. Zainteresowania naukowe dotyczą psychologii osobowości oraz psychologii emocji i motywacji. Pracę psychologa łączy z zawodem protetyka dentystycznego.
Natalia Rybak
mgr Natalia Rybak
absolwentka psychologii Uniwesytetu Gdańskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą psychologii klinicznej (ukończyła Studia Podyplomowe z Psychologii Klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym) oraz seksuologii (Studia Podyplomowe - Pomoc Psychologiczna w Dziedzinie Seksuologii) a także pracy z dziećmi oraz z ich rodzicami. Uprawniona do badań w zakresie psychologii transportu.
Justyna Milewczyk
mgr Justyna Milewczyk
psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Specjalizuje się w rekrutacji i selekcji pracowników oraz w ocenie predyspozycji zawodowych. Od 2013 roku posiada uprawnienia do przeprowadzania badań w zakresie psychologii transportu. Jej zainteresowania zawodowe to HR oraz profilowanie psychologiczne.
Marta Kocemba
mgr Marta Kocemba
terapeuta/psycholog konsultujący w nurcie TSR. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Sopocie. Ukończyła I i II (zaawansowany) stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, jest w trakcie certyfikacji. Zrealizowała studia podyplomowe Rekrutacja i selekcja oraz Psychologia Transportu. Zainteresowana funkcjonowaniem jednostki w szeroko pojętym transporcie. Uprawniona do badań w zakresie psychologii transportu i medycyny pracy.
Beata Chrostowska
mgr Beata Chrostowska
psycholog, pedagog. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Pracę w zawodzie psychologa rozpoczęła od dwuletniego stażu w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym na Oddziale Neurorehabilitacji. Jej zainteresowania to diagnoza i terapia neuropsychologiczna dorosłych pacjentów z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu oraz chorobami neurodegeneracyjnymi. Uprawniona również do badań w zakresie psychologii transportu i medycyny pracy.
Natalia Żmuda
mgr Natalia Żmuda
psycholog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła ścieżkę specjalizacyjną z zakresu Psychologii Organizacji, Zarządzania i Marketingu oraz Psychologii Rodziny. Posiada uprawnienia do przeprowadzania badań psychologicznych z zakresu psychologii transportu i medycyny pracy.
Olga Knapik
mgr Olga Knapik
psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Zainteresowana psychologią kliniczną i diagnozą psychologiczną. Praktykę psychologa rozpoczęła w pracownik psychologii pracy w Gdańsku. Uprawniona do badań w zakresie psychologii transportu.
Dagmara Budnik-Przybylska
dr Dagmara Budnik-Przybylska
certyfikowany psycholog sportu klasy I oraz czterokrotnie nominowany psycholog olimpijski. Adiunkt w Zakładzie Psychologii Sportu Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek zarządu Sekcji Psychologii Sportu przy PTP, członek Zespołu ds. psychologii Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Europejskiej Federacji Psychologii Sportu (FEPSAC). W latach 2010-2012 uczestniczyła w projekcie SIOKO (Silna i Odporna Kadra Olimpijska) prowadząc warsztaty psychoedukacyjne z kadrami olimpijskimi. Naukowo interesuje się problematyką treningu mentalnego, a głównie wykorzystaniem wyobrazni w sporcie. Posiada 3 dan w karate oraz patent sternika morskiego.
Jacek Przybylski
dr Jacek Przybylski
psycholog sportu, pracuje w Uniwersytecie Gdańskim w Instytucie Psychologii w Zakładzie Psychologii Sportu (od 2008). Członek: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, zarzą du Sekcji Psychologii Sportu przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym, Zespołu ds. Psychologii Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Europejskiej Federacji Psychologii Sportu (FEPSAC). Trzykrotnie nominowany psycholog olimpijski, certyfikowany psycholog sportu klasy I nr 14 Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współpracuje z kadrami olimpijskimi w zakresie przygotowania zawodników do zawodów tj. Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Igrzysk Olimpijskich. Współpracuje z Pomorską Federacją Sportu w zakresie treningu mentalnego dla młodych zawodników. Trener mentalny Integralnej Postawy Optymalnej Gotowości Startowej (IPOGS).
Natalia Rochna
dr Natalia Treder-Rochna
psycholog, adiunkt w Zakładzie Psychologii Ogólnej Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania naukowe obejmują dysfunkcje mózgu, a szczególnie mechanizmy wpływu jaki owe dysfunkcje wywierają na funkcjonowanie społeczne, intelektualne i emocjonalne oraz diagnostykę różnicową zespołów otępiennych. Prowadzi badania dotyczące neuropsychologicznych aspektów starzenia się, funkcjonowania rodzin z chorym przewlekle, współpracuje z Gdańskiem Uniwersytetem Medycznym. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, a także Studia Podyplomowe z Psychologii Klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
Marcin Skarbek
lek. med. Marcin Skarbek
psychiatra, ordynator oddziału ogólnopsychiatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w lecznictwie odwykowym oraz opiece ambulatoryjnej – w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Nerwic, Poradni Odwykowej, Ośrodku Terapii Uzależnień. W swojej pracy podchodzi do problemów pacjenta całościowo, zawsze biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, które mogš wpływać na jego samopoczucie psychiczne, takie, jak stan zdrowia ogólnego, sytuację socjalną, społeczną. Współpracuje ze specjalistami z innych dziedzin, aby zapewnić swoim pacjentom kompleksową i efektywną opiekę.

Dane firmowe

SENSORIA Pracownia Psychologiczna Joanna Klimaszewska
Siedziba: 80-336 Gdańsk, ul. Czyżewskiego 32B/3
NIP: 584-178-73-20
Regon: 220676885

PRACOWNIE PSYCHOLOGICZNE

Gdańsk ul. Arkońska 29   666 344 112

Gdynia, ul. 3 Maja 36 lok. 4   666 344 116

Miastko, ul. Wielkopolska 6 lok. 1   660 566 212