Diagnoza

B
ez dokładnej i rzetelnej diagnozy psychologicznej nie jest często możliwa właściwa pomoc. Postaramy się sięgnąć istoty problemu, aby móc podjąć odpowiednie kroki. W dokonywaniu diagnozy korzystamy z wystandaryzowanych metod psychologicznych, dostosowanych indywidualnie do klienta.

A
by walka z trudnościami była skuteczna proponujemy diagnozę w następujących obszarach:
- diagnoza zaburzeń nastroju oraz zaburzeń lękowych
- diagnoza zaburzeń osobowości
- diagnoza zaburzeń funkcji poznawczych (koncentracji uwagi, pamięci)
- diagnoza zaburzenia zachowania oraz trudności szkolnych dzieci i młodzieży
- diagnoza uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz zachowań kompulsywnych


C
ena diagnozy psychologicznej wynosi 150 zł.