Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów proponujemy Państwu szkolenia i warsztaty, które przyczyniają się zarówno do rozwoju osobistego, jak i zawodowego. Osoby zainteresowane wybranym tematem prosimy o kontakt mailowy sensoria@sensoria.pl , byśmy mogli Państwu przesłać szczegółowy program szkolenia.

BLOK I - PSYCHOLOGIA

TEMATY:

1.Zarządzanie czasem
2.Motywacja i satysfakcja pracowników
3.By skutecznie komunikować się i rozwiązywać konflikty
4.Czym jest stres i jak sobie z nim radzić?

BLOK 2 - PRAWO PRACY

TEMATY:

1.Rozliczanie czasu pracy
2.Czas pracy kierowców
3.Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
4.Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenie ze stosunku pracy
5.Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności w pracy
6.Rozliczanie podróży służbowych na obszarze kraju i poza jego granicami
7.Kadrowe ABC


BLOK 3- BHP

TEMATY:

1.Szkolenie wstępne dla pracowników
2.Szkolenie okresowe dla pracowników
3.Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
4.Szkolenie okresowe dla służby bhp