Zapraszamy na psychotesty

 

kierowców i kandydatów na kierowców

piesek  kierowców i kandydatów na kierowców

  instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy

  kierowców skierowanych za punkty karne lub po wypadku

                   kierowców pojazdów uprzywilejowanychauto
  kandydatów oraz pracowników ochrony

auto
  operatorów wózków jezdniowych i maszyn

auto
  osób wykonujących pracę na wysokości

auto
  osób wykonujących pracę wymagającą szczególnej sprawności psychofizycznej

auto
  ochotnicza straż  pożarna

auto
  osób ubiegających się o pozwolenie na broń, np.:
- pracownicy ochrony
- myśliwi
- detektywi
- inspektorzy
- strażnicy
- do celów sportowych
- osoby zajmujące się materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją

auto
  kandydatów na: sędziów, prokuratorów, kuratorów zawodowych, kuratorów społecznych