Rodzice

„Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli…”
                                                                                 Janusz Korczak

W
ychowanie dziecka to, jak sądzi wielu rodziców, jedno z najtrudniejszych zadań. Proces ten nie zawsze przebiega zgodnie z planem, czy marzeniami. Czasami pojawiają się trudności, z którymi trudno sobie samemu poradzić.  Zapraszamy rodziców na indywidualne konsultacje, na których będą mogli porozmawiać z psychologiem o swoim dziecku i wspólnie poszukać rozwiązania nurtujących ich problemów.

Proponujemy rodzicom konsultacje, których celem jest:
–    poprawa jakości komunikowania się ze swoim dzieckiem;
–    wspólne wypracowanie reguł i zasad obowiązujących w rodzinie;
–    zapobieganie konfliktom i sposoby radzenia sobie z nimi;
–    nabycie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami swoimi oraz dziecka;
–    zdiagnozowanie przyczyn zaburzeń zachowania dziecka.

Każda konsultacja psychologiczna lub spotkanie terapeutyczne trwa 50 minut, cena 100 zł.