konik morski
Pracownia Psychologiczna
SENSORIA
Gdańsk ul. Arkońska 29    666 344 112
Gdynia, ul. 3 Maja 36 lok. 4    666 344 116
Miastko, ul. Wielkopolska 6 lok. 1    660 566 212

Od kilkunastu lat wykonujemy dla Państwa usługi psychologiczne takie jak:

 • psychotesty (kierowcy, broń, ochrona, wysokość, operatorzy, dla sądu i inne),
 • psychoterapia (zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, terapia uzależnień i inne),
 • badania neuropsychologiczne tj. diagnoza neuropsychologiczna, rehabilitacja neuropsychologiczna (również zaburzenia funkcji poznawczych po COVID-19),
 • warsztaty psychologiczne

Z naszych usług skorzystało już kilka tysięcy osób. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do odwiedzenia naszej Pracowni Psychologicznej w wybranym mieście.

Psychotesty i badania psychologiczne

Wykonujemy badania dla kierowców wszystkich kategorii, w tym również za punkty oraz po alkoholu. Zapraszamy na psychotesty dla kierowców taxi. W ramach medycyny pracy lub indywidualnego skierowania wykonujemy psychotesty na broń, dla sądu, dla osób pracujących na wysokości i operatorów. Dla Państwa wygody badania psychologiczne wykonujemy w kilku pracowniach:

psychotesty Gdańsk   666 344 112
psychotesty Gdynia   666 344 116
psychotesty Miastko   660 566 212
kierowcy
 • kierowców i kandydatów na kierowców
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • kierowców skierowanych za punkty karne lub po wypadku
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych
ochroniarze
 • kandydatów oraz pracowników ochrony
wózki widłowe
 • operatorów wózków jezdniowych i maszyn
prace na wysokości
 • osób wykonujących pracę na wysokości
samolot
 • osób wykonujących pracę wymagającą szczególnej sprawności psychofizycznej
straż pożarna
 • ochotnicza straż pożarna
pistolet
osób ubiegających się o pozwolenie na broń, np.:
 • pracownicy ochrony
 • myśliwi
 • detektywi
 • inspektorzy
 • strażnicy
 • do celów sportowych
 • osoby zajmujące się materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją
sędzia
 • kandydatów na: sędziów, prokuratorów, kuratorów zawodowych, kuratorów społecznych

Psychoterapia

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

„Myśli—emocje—zachowanie” to połączony krąg, którym zajmuje się terapia psychologiczna w nurcie poznawczo-behawioralnym. Nasza wspólna praca skupi się na analizie myśli i przekonań, które z kolei wpływają na Twoje emocje i zachowanie. Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest terapią krótkoterminową, liczba spotkań uzależniona jest od oczekiwań i potrzeb.

W naszych gabinetach psychoterapia prowadzona jest wyłącznie przez certyfikowanych psychoterapeutów.

Proponujemy:

 • terapię indywidualną, dostosowaną do potrzeb klienta
 • konsultacje psychologiczne dla par (małżeństw)
 • konsultacje psychologiczne dla rodziców
 • konsultacje dla osób, które chcą pomóc osobie uzależnionej / będących w związku z uzależnionym partnerem

Umów się na spotkanie:

dr Joanna Klimaszewska — specjalizuje się w pomocy psychologicznej w następujących obszarach: relacje z bliskimi, depresja, lęk, nerwica, stres, zaburzenia nastroju, zaburzenia uwagi i pamięci.
  660 566 212

dr hab. Justyna Siemionow, prof. UG — specjalizuje się w pomocy psychologicznej w następujących obszarach: zaburzenia zachowania oraz trudności szkolne dzieci i młodzieży, zaburzenia adaptacyjne po wydarzeniu stresogennym, kryzys adolescencji (problemy dorastającej młodzieży).
  603 691 265

dr Ewa Szcześniak — specjalizuje się w pomocy psychologicznej w następujących obszarach: uzależnienia, współuzależnienie, syndrom DDA, podwójna diagnoza.
  668 703 591

Pomoc psychologiczna małemu dziecku i jego rodzicom

Bywa, że samo budowanie relacji z dzieckiem łączy się z nieoczekiwanymi trudnościami (wynikającymi np. z dysfunkcji rozwojowych dziecka, kondycji psychicznej opiekuna, itp.). Dzieci mają swoje indywidualne zasoby i ograniczenia, przeżywają różne emocje, doświadczają strat, kryzysów, trudności adaptacyjnych, w związku z tym potrzebują opiekuna, który widzi i rozumie. Pomoc małemu dziecku jest pomocą rodzicom i rodzinie.

W naszych gabinetach psychoterapia prowadzona jest wyłącznie przez certyfikowanych psychoterapeutów.

Zapraszamy rodziców z małymi dziećmi do skorzystania z następującej oferty:

 • konsultacje diagnostyczne (ocena kondycji psychofizycznej, emocjonalnej dziecka)
 • poradnictwo psychologiczne w przypadku trudności emocjonalnych dziecka, problematycznych, niepokojących zachowań, zaburzeń snu, jedzenia, trudności adaptacyjnych w przedszkolu, problemów separacyjnych, itp.
 • wsparcie terapeutyczne dla dziecka (w ścisłej współpracy z rodzicami)
 • pomoc psychologiczna dla rodziców w trudnościach wychowawczych
 • zajęcia psychoedukacyjne dla małych dzieci ( poznanie siebie, własnych emocji, mocnych stron, sposobów radzenia sobie z przeciwnościami, itp.)

Umów się na spotkanie:

mgr Joanna Popek — specjalizuje się w pomocy psychologicznej małemu dziecku i jego rodzicom. Ma bogate doświadczenie w pracy m.in. z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami, problemami emocjonalnymi, mutyzmem wybiórczym, trudnościami wychowawczymi.
  666 344 112

mgr Angelika Ciołko — specjalizuje się w pomocy psychologicznej dziecku i jego rodzicom. Pracę w gabinecie psychologicznym łączy z pracą w żłobku, gdzie pomaga rodzicom rozwiązywać potencjalne kłopoty dot. rozwoju ich dzieci.
  666 344 112

Diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna

Kiedy lekarz neurolog, psychiatra lub inny specjalista podczas badania stwierdzi u Ciebie np. pogorszenie funkcji poznawczych, zaburzenia lękowo-depresyjne, zaburzenia afektywne czy zaburzenia osobowości, może skierować Cię do naszej pracowni na dalszą diagnostykę lub rehabilitację neuropsychologiczną. Psycholog, z którym spotkasz się w gabinecie przeprowadzi z Tobą wywiad, w razie potrzeby wykona test psychologiczny np. MMPI. Po dokładnej diagnozie otrzymasz informację dotyczącą dalszych etapów leczenia.

Dla kogo?

 • pacjentów po nabytym uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego (np. w wyniku udaru mózgu, urazu czaszkowo-mózgowego, operacji neurochirurgicznej, nagłego zatrzymania krążenia, porażenia prądem, etc.)
 • osób, u których nastąpiło pogorszenie funkcjonowania poznawczego (szczególnie w wieku podeszłym)
 • pacjentów z diagnozą choroby otępiennej (choroba Alzheimera, otępienie czołowo-skroniowe, otępienie naczyniopochodne, etc.)
 • pacjentów z diagnozą stwardnienia rozsianego (SM)
 • osób leczących się z powodu zaburzeń psychiatrycznych (zaburzenia lękowo-depresyjne, zaburzenia afektywne, zaburzenia osobowości)

Cele diagnozy neuropsychologicznej

 • pozwala na różnicowanie procesu otępiennego i skojarzonego z wiekiem (naturalnego) osłabienia funkcjonowania poznawczego;
 • pozwala na wykrycie objawów prodromalnych (wczesnych) otępienia;
 • pozwala na różnicowanie objawów otępiennych;

Diagnoza neuropsychologiczna:

 • obejmuje wywiad kliniczny z pacjentem (opcjonalnie z rodziną) oraz badanie funkcji poznawczych z wykorzystaniem standaryzowanych testów (rekomendowanych przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP) oraz prób kliniczno-eksperymentalnych
 • ocenia w sposób obiektywny następujące funkcje: uwagę, pamięć i uczenie się, funkcje językowe, funkcje wzrokowo-przestrzenne, myślenie, rozwiązywanie problemów, planowanie
 • pozwala na określenie: mocnych i słabych stron funkcjonowania poznawczego danej osoby, postępu choroby czy skuteczności leczenia
 • jest kluczowa przy konstruowaniu indywidualnego planu terapii

Na badanie należy zabrać ze sobą:

 • kartę informacyjną ze szpitala (w przypadku hospitalizacji),
 • opis wyników badań takich, jak TK, MRI czy EEG (w przypadku posiadania),
 • okulary korekcyjne (jeśli wymagane).

Cele rehabilitacji:

 • przywrócenie bądź usprawnienie zaburzonych funkcji
 • wspieranie samodzielności pacjenta dzięki zastosowaniu metod kompensacyjnych
 • przedłużenie okresu aktywności zawodowej oraz edukacyjnej
 • podtrzymywanie sprawności umysłowej

Badanie diagnostyczne trwa najczęściej ok. 2-3 h (bywa rozłożone na dwa spotkania).

Rehabilitacja neuropsychologiczna = terapia zaburzonych bądź osłabionych procesów poznawczych

 • Punktem wyjścia do rozpoczęcia terapii są wyniki diagnozy neuropsychologicznej.
 • Czas trwania, ilość spotkań, zastosowane metody – zostają ustalone indywidualnie.
 • Przeprowadzana z wykorzystaniem metod tradycyjnych (typu papier-ołówek) oraz programów komputerowych.

Strefa rozwoju

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów proponujemy Państwu szkolenia i warsztaty, które przyczyniają się zarówno do rozwoju osobistego, jak i zawodowego. Osoby zainteresowane wybranym tematem prosimy o kontakt mailowy sensoria@sensoria.pl, byśmy mogli Państwu przesłać szczegółowy program szkolenia.

BLOK 1 — TRENING MENTALNY

TEMATY:

 1. Stres i praktyczne techniki radzenia sobie ze stresem
 2. Trening relaksacji
  1. Trening autogenny Schulza,
  2. Technika relaksacji wg Jacobsona,
  3. Ćwiczenia oddechowe
 3. Zapoznanie z treningiem wyobrażeniowym
 4. Ćwiczenia koncentracji
 5. Praca z dialogiem wewnętrznym
 6. Pewność siebie
 7. Rozwiązywanie konfliktów
 8. Ustalanie celów

BLOK 2 — PSYCHOLOGIA W ORGANIZACJI

TEMATY:

 1. Zarządzanie czasem
 2. Motywacja i satysfakcja pracowników
 3. By skutecznie komunikować się i rozwiązywać konflikty

BLOK 3 — PRAWO PRACY

TEMATY:

 1. Rozliczanie czasu pracy
 2. Czas pracy kierowców
 3. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
 4. Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenie ze stosunku pracy
 5. Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności w pracy
 6. Rozliczanie podróży służbowych na obszarze kraju i poza jego granicami
 7. Kadrowe ABC

BLOK 4 — BHP

TEMATY:

 1. Szkolenie wstępne dla pracowników
 2. Szkolenie okresowe dla pracowników
 3. Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 4. Szkolenie okresowe dla służby bhp

Nasz zespół

Joanna Klimaszewska
dr Joanna Klimaszewska

założycielka i dyrektor pracowni, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta (certyfikat European Association for Behavioural and Cognitive Therapies oraz certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej). Zajmuje się terapią psychologiczną oraz prowadzeniem warsztatów psychologicznych, których celem jest poprawa jakości życia. Specjalizuje się w pomocy psychologicznej w następujących obszarach: relacje z bliskimi, depresja, zaburzenia lękowe, zespół stresu pourazowego, zaburzenia nastroju, zaburzenia uwagi i pamięci. Posiada uprawnienia do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu oraz osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. Od kilkunastu lat wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim oraz w Wyższej Szkole Zdrowia.

Justyna Siemionow
dr hab. Justyna Siemionow, prof. UG

psycholog, wieloletni praktyk w pracy i terapii z młodzieżą, także z grup ryzyka niedostosowania społecznego i szeroko rozumianej demoralizacji. Specjalizuje się w pomocy psychologicznej w następujących obszarach: zaburzenia zachowania oraz trudności szkolne dzieci i młodzieży, zaburzenia adaptacyjne po wydarzeniu stresogennym, kryzys adolescencji (problemy dorastającej młodzieży). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej oraz diagnostycznej z młodzieżą. Pracuje w oparciu o założenia terapii poznawczo - behawioralnej.

Ewa Szcześniak
dr Ewa Szcześniak

psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne na oddziale szpitalnym . Zajmuje się pomocą osobom uzależnionym oraz ich rodzinom. Specjalizuje się w pomocy psychologicznej w następujących obszarach: uzależnienia, współuzależnienie, syndrom DDA, podwójna diagnoza. Od 2004 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu psychologii sądowej oraz psychoterapii osób uzależnionych w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Joanna Popek
mgr Joanna Popek

psycholog, specjalista psychologii klinicznej, z wieloletnim doświadczeniem w pracy z najmłodszymi dziećmi oraz ich rodzicami, absolwentka kursów i szkoleń z zakresu psychoterapii dorosłych, dzieci oraz psychotraumatologii. Konsultuje niemowlęta, małe dzieci, dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, pomaga rodzicom rozumieć i rozwiązywać prezentowane przez dzieci trudności, budować i rozwijać wczesne relacje. Ma bogate doświadczenie w pracy m.in. z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami, problemami emocjonalnymi, mutyzmem wybiórczym, trudnościami wychowawczymi. Jest terapeutą wideotreningu komunikacji. Od lat związana zawodowo z Ośrodkiem Wczesnej Interwencji w Gdańsku. Szkoli studentów z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. W pracy terapeutycznej realizuje podejście integratywne, wykorzystując elementy niedyrektywnej terapii zabawowej.

Natalia Rybak
mgr Natalia Rybak

absolwentka psychologii Uniwesytetu Gdańskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą psychologii klinicznej (ukończyła Studia Podyplomowe z Psychologii Klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym) oraz seksuologii (Studia Podyplomowe - Pomoc Psychologiczna w Dziedzinie Seksuologii) a także pracy z dziećmi oraz z ich rodzicami. Uprawniona do badań w zakresie psychologii transportu.

Justyna Milewczyk
mgr Justyna Milewczyk

psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Specjalizuje się w rekrutacji i selekcji pracowników oraz w ocenie predyspozycji zawodowych. Od 2013 roku posiada uprawnienia do przeprowadzania badań w zakresie psychologii transportu. Jej zainteresowania zawodowe to HR oraz profilowanie psychologiczne.

Marta Kocemba
mgr Marta Kocemba

terapeuta/psycholog konsultujący w nurcie TSR. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Otrzymała tytuł magistra psychologii na Uniwersytecie SWPS w 2011 roku. Posiada certyfikaty I i II stopnia z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (SFBT). Uprawniona do badań w zakresie psychologii transportu i do badań osób ubiegających się lub posiadających broń.

Beata Chrostowska
mgr Beata Chrostowska

psycholog, pedagog. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Pracę w zawodzie psychologa rozpoczęła od dwuletniego stażu w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym na Oddziale Neurorehabilitacji. Jej zainteresowania to diagnoza i terapia neuropsychologiczna dorosłych pacjentów z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu oraz chorobami neurodegeneracyjnymi. Uprawniona również do badań w zakresie psychologii transportu i medycyny pracy.

Natalia Mazurowska
mgr Natalia Mazurowska

psycholog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła ścieżkę specjalizacyjną z zakresu Psychologii Organizacji, Zarządzania i Marketingu oraz Psychologii Rodziny. Posiada uprawnienia do przeprowadzania badań psychologicznych z zakresu psychologii transportu i medycyny pracy.

Olga Knapik
mgr Olga Knapik

psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Zainteresowana psychologią kliniczną i diagnozą psychologiczną. Praktykę psychologa rozpoczęła w pracownik psychologii pracy w Gdańsku. Uprawniona do badań w zakresie psychologii transportu.

Adriana Szuta
mgr Adriana Szuta

psycholog, absolwentka Uniwersytetu SWPS Sopot. Ukończyła jednolite, pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia kliniczna. Uprawniona do badań w zakresie psychologii transportu i medycyny pracy.   Jej zainteresowania to również szeroko pojęta praca w duecie człowiek- pies. Z zawodu jest także instruktorem szkolenia psów. Ukończyła „Kynopsychologię - podyplomowe studia rozwoju kompetencji trenera psów”.

Alicja Hoppe
mgr Alicja Hoppe

psycholog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowana psychologią w świecie cyfrowym - UX/UI, szeroko pojętą dostępnością dla użytkownika. Uprawniona do badań w zakresie psychologii transportu.

Angelika Ciołko
mgr Angelika Ciołko

psycholog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła studia ze ścieżki specjalizacyjnej dzieci i młodzieży. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi między innymi jako opiekun i koordynator w żłobku oraz psycholog w przedszkolu. Ukończyła szkolenia w ramach cyklu spotkań Akademia Trenera Postaw Emocjonalnych Dzieci i Młodzieży, posiada przygotowanie pedagogiczne, ukończyła kurs pierwszej pomocy. Posiada również uprawnienia do przeprowadzenia badań z zakresu psychologii transportu i medycyny pracy.

Justyna Klimaszewska
Justyna Klimaszewska

studentka psychologii oraz filologii niemieckiej na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Obecnie uczestniczy w przeprowadzaniu badań w zakresie psychologii transportu i medycyny pracy. Zainteresowana psychologią dzieci i młodzieży. Od wielu lat prowadzi dla dzieci zajęcia z jęz. niemieckiego oraz angielskiego. Koordynatorka wolontariuszy opiekujących się dziećmi z Ukrainy. Z zamiłowania pianistka, obecnie podczas nagrywania drugiej płyty.

mgr Marta Michta
mgr Marta Michta

psycholog, psychoterapeuta integracyjno-systemowy w trakcie 4-letniego szkolenia w centrum terapii DIALOG w Warszawie. Pracuje indywidualnie z pacjentami dorosłymi i młodzieżą. Nieustannie podwyższa swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe, a prace poddaje superwizji. Ukończyła szkolenia z zakresu m.in. terapii poznawczo-behawioralnej, terapii schematu, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (I stopień), pracy z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. W Trójmiejskiej Strefie Psychoterapii, Gdańskich poradniach psychologicznych i szkołach. Jako psycholog-wolontariusz wspierała uchodźców wojennych z Ukrainy pracując interwencyjnie z dorosłymi i młodzieżą. Obecnie współpracuje też z Fundacją „Ognisko dla Rodziny”. Prywatnie uwielbia się uczyć, uprawiać jogę oraz wszelkie formy wyrażania własnej twórczości.

mgr Dorota Okrój
mgr Dorota Okrój

psycholog, absolwentka Uniwersytetu SWPS Sopot. Zawodowo zainteresowana psychologią pracy, HR oraz doradztwem zawodowym. Posiada doświadczenie w rekrutacji oraz badaniu kompetencji. Uprawniona do badań w zakresie psychologii transportu i medycyny pracy.

Dagmara Budnik-Przybylska
dr Dagmara Budnik-Przybylska

certyfikowany psycholog sportu klasy I oraz czterokrotnie nominowany psycholog olimpijski. Adiunkt w Zakładzie Psychologii Sportu Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek zarządu Sekcji Psychologii Sportu przy PTP, członek Zespołu ds. psychologii Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Europejskiej Federacji Psychologii Sportu (FEPSAC). W latach 2010-2012 uczestniczyła w projekcie SIOKO (Silna i Odporna Kadra Olimpijska) prowadząc warsztaty psychoedukacyjne z kadrami olimpijskimi. Naukowo interesuje się problematyką treningu mentalnego, a głównie wykorzystaniem wyobrazni w sporcie. Posiada 3 dan w karate oraz patent sternika morskiego.

Jacek Przybylski
dr Jacek Przybylski

psycholog sportu, pracuje w Uniwersytecie Gdańskim w Instytucie Psychologii w Zakładzie Psychologii Sportu (od 2008). Członek: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, zarzą du Sekcji Psychologii Sportu przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym, Zespołu ds. Psychologii Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Europejskiej Federacji Psychologii Sportu (FEPSAC). Trzykrotnie nominowany psycholog olimpijski, certyfikowany psycholog sportu klasy I nr 14 Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współpracuje z kadrami olimpijskimi w zakresie przygotowania zawodników do zawodów tj. Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Igrzysk Olimpijskich. Współpracuje z Pomorską Federacją Sportu w zakresie treningu mentalnego dla młodych zawodników. Trener mentalny Integralnej Postawy Optymalnej Gotowości Startowej (IPOGS).

Natalia Rochna
dr Natalia Treder-Rochna

psycholog, adiunkt w Zakładzie Psychologii Ogólnej Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania naukowe obejmują dysfunkcje mózgu, a szczególnie mechanizmy wpływu jaki owe dysfunkcje wywierają na funkcjonowanie społeczne, intelektualne i emocjonalne oraz diagnostykę różnicową zespołów otępiennych. Prowadzi badania dotyczące neuropsychologicznych aspektów starzenia się, funkcjonowania rodzin z chorym przewlekle, współpracuje z Gdańskiem Uniwersytetem Medycznym. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, a także Studia Podyplomowe z Psychologii Klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Marcin Skarbek
lek. med. Marcin Skarbek

psychiatra, ordynator oddziału ogólnopsychiatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w lecznictwie odwykowym oraz opiece ambulatoryjnej – w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Nerwic, Poradni Odwykowej, Ośrodku Terapii Uzależnień. W swojej pracy podchodzi do problemów pacjenta całościowo, zawsze biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, które mogš wpływać na jego samopoczucie psychiczne, takie, jak stan zdrowia ogólnego, sytuację socjalną, społeczną. Współpracuje ze specjalistami z innych dziedzin, aby zapewnić swoim pacjentom kompleksową i efektywną opiekę.

Dane firmowe

SENSORIA Pracownia Psychologiczna Joanna Klimaszewska
Siedziba: 80-336 Gdańsk, ul. Czyżewskiego 32B/3
NIP: 584-178-73-20
Regon: 220676885

PRACOWNIE PSYCHOLOGICZNE

80-387 Gdańsk ul. Arkońska 29a   666 344 112

Gdynia, ul. 3 Maja 36 lok. 4   666 344 116

Miastko, ul. Wielkopolska 6 lok. 1   660 566 212